รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

พนักงานรอลงทะเบียน

ตรวจวัดความดันพร้อมลงทะเบียน

 

เจาะเลือด

วัดสายตา

เป่าปอด

เครื่องเอ็กซ์เรย์

รถเอ็กซ์เรย์

เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

เจาะเลือดปลายนิ้ว

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จาก

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Read more