Home

Resources

Key Concepts

Login Form 
Welcome to the Frontpage
ความรู้ในเรื่องเลือด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 00:00 น.
วัตถุประสงค์สำคัญของบทความนี้ ก็เพื่อจะให้ความรู้ในเรื่องเลือดกับท่านผู้อ่านในระดับ
ที่สามัญชนทั่วไปควรทราบ 

เลือด ยังอาจนับว่า เป็นของเหลวที่มีประโยชน์อเนกประสงค์ กล่าวคือ

1)ใช้เป็นพาหนะขนส่งลำเลียงเพื่อทิ้งสารของเสีย (เช่น สารพิษ สารเคมี แร่ธาตุ เกินความจำเป็น ฯลฯ)

2) ช่วยร่างกายในการปรับเฉลี่ยค่าของอุณหภูมิร่างกายให้เท่ากันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

3) ช่วยขนส่งยารักษาโรคที่แพทย์ท่านสั่งให้ฉีด (หรือแม้แต่ยากิน) ไปยังเซลล์ที่มีปัญหา

4) อาจใช้เลือดของคนอื่นไปถ่ายใส่ให้อีกคนหนึ่งที่ขาดเลือดก็ยังได้หากเลือดมีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกัน

 

การดูแลแก้ไขเยียวยาตนเองให้มีอายุขัยยืนยาว หรือห่างไกลจากพยาธิสภาพหรือห่างไกลจากโรค

นับเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมซึ่งสำคัญที่สุดของสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์แต่ในยุคปัจจุบัน ประชาชนคนไทย

ได้เริ่มละเลย หรือ ลืมเลือนสัญชาตญาณแท้จริงเช่นนี้ของตน โดยมุ่งหน้าแต่จะไปพึ่งโรงพยาบาล

(ที่ใหญ่ ๆ) จึงก่อให้เกิดความคับคั่งความไม่พอเพียงความสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรทั้งของรัฐและ

ของสาธาณชนเองรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการทำงานที่หนักเกินกำลังของบุคคลากรสาขาการแพทย์

และสายการพยาบาลหากเพียงสามัญชนรู้จักอ่าน ?ข้อมูลเลือด? ของตนเองด้วยความเข้าใจและปรับเปลี่ยน

แก้ไขวิถีชีวิตและพฤติกรรมของตนเองบ้างตามสมควรแห่งสัญชาตญาณของความอยากมีชีวิตรอด

(Instinct of survival) ก็เชื่อว่าปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจจะคลี่คลายลงได้ไม่น้อย

ผู้เขียน หรือ บุคคลทั่วไป ไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิ ในการรักษาโรคใด อันมีลักษณะเป็นการประกอบโรคศิลปะให้ผู้อื่น

 

แต่กระนั้นก็มีสิทธิที่จะใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาใดๆ เพื่อการเยียวยารักษาพยาบาลตนเองได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1)

ในกรณีจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้เขียนก็เชื่อว่าข้อมูลความรู้จากข้อความนี้ น่าจะมีส่วน

ช่วยให้การพบปะสนทนา ถาม-ตอบ ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ในการนี้

ย่อมอาจมีส่วนช่วยขจัดความเข้าใจผิดระหว่างแพทย์และฝ่ายผู้ป่วย (ซึ่งเคยปรากฎเป็นข่าว) หรือ

ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 23:02 น.
 
Telomere length คืออะไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 08:26 น.

Telomere length

โดย Lara Pizzorno, MDiv, MA, LMT

Telomeres, complexes RNA?protein ใช้ในการป้องกันส่วนท้ายของ chromosomes ที่จำเป็น ในการจำลองแบบของดีเอ็นเอ และปกป้อง chromosomes จากการลดประสิทธิภาพของ nuclease ที่ถูกทำลายไป ในการแบ่งตัว เนื่องจาก telomeres สั้นลง ด้วยการแบ่งเซลล์ความยาว telomere จึงเป็นตัวบ่งชี้คีย์ของเซลล์ mitotic รวมทั้ง อายุและ viability ความยาว telomere เป็นตัวบ่งชี้ prognostic ของความเสี่ยงโรค การก้าวหน้า และตายก่อนกำหนดในมนุษย์ Telomeres ย่อแบบ precursor เพื่อการเริ่มต้นของมะเร็งชนิดต่าง ๆ และจะทำนายของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระเพาะปัสสาวะ ศีรษะ และคอ ปอด และไตเซลล์cancers ผลลัพธ์ของการทดลองในคลินิกที่ไม่ดีรวมทั้งในเต้านมและมะเร็งของ colorectal การเกิดซ้ำของมะเร็ง prostate เป็นประจำ radical prostatectomy และอยู่รอดในการป่วยด้วยโรคหัวใจ coronary และโรคติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม telomeres ยังคงมีเสถียรภาพ จาก การที่ telomerase เอนไซม์ซึ่งเพิ่ม telomeric chromosomal remedy ช่วยรักษาความยาว telomere และฟังก์ชัน cell สุขภาพ อย่างเต็มรูปแบบ การลดลงของ telomerase มีการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ cardiovascular โรคตามอายุในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้หญิง กิจกรรม telomerase telomereที่ไม่ยาว ในเซลล์ภูมิคุ้มกัน (โดย เฉพาะ เลือด peripheral mononuclear เซลล์หรือ PBMCs) มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงโรค cardiovascular เรียก inversely Telomerase และยังส่งผลกระทบโรคอ้วนและทนต่ออินซูลิน อีกสองสิ่งที่มีผลในการลดความยาว telomere ต่อ telomerase อาจเป็นการวินิจฉัย ในการเพิ่มเสถียรภาพ ของgenomic และอายุขัยของเซลล์ viability

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
CCL2 marker for cardiovascular risk factor PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 05:04 น.

ปัจจัยเสี่ยง CVD เดิม

การสูบบุหรี่, ความดันเลือดสูง, ไขมันในเลือดสูง, ไม่ออกแรงกาย และเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงใหม่

Inflamatory marker

C-reactive protein, Interleukins (eg. IL-6), serum amyloid A,CCL-2 , Vascular and cellular adhesion molecules, soluble CD40 ligand

เทคโนโลยีชีวภาพ

ความรู้เกี่ยวกับ biotechnology และ gene กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการลงทุน
งานวิจัยด้านนี้อย่างมากมายในต่างประเทศ และฝากความหวังไว้กับการค้นพบ
gene ที่เกี่ยวข้อง ดัง
?Drs Brown และ Goldstein(1996) นักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรซ์เคยให้ความเห็นว่า ในศตวรรษที่ 21 นั้น
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อไปแล้ว เนื่องจากเราจะสามารถรักษาได้

ด้วย gene therapy แต่การมองโลกในแง่ดีนี้ อาจจะเป็นความคาดหวังที่เกินความจริงไปสักหน่อย เพราะ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากปัจจัยร่วมหลายปัจจัย
(multifactor) ความสัมพันธ์ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ
gene เดียวแต่ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง gene ด้วยกันเอง
(gene-gene interaction) และระหว่าง gene
กับ สิ่งแวดล้อมด้วย
(gene-environment interaction) ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อสุขภาพในระดับ
ประชากรจึงต้องมีการพิจารณาความพอดีระหว่างงานวิจัยด้าน
biotechnology นี้กับ งานศึกษาที่เข้าระดับประชากรด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 08:02 น.

สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความสำเร็จในการศึกษายีนของเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยทราบลำดับยีนอย่างสมบูรณ์ นับว่าเป็นการศึกษาจีโนมของเซลล์มะเร็งครั้งใหญ่สุดในปัจจุบัน?

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยีนของมะเร็งปากมดลูกนับว่ามีความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จมากกว่ามะเร็งชนิดใด ๆ มะเร็งจากปากมดลูก (ovarian serous adenocarcinoma tumors) จากคนไข้ 550 ราย ได้ผ่านการตรวจโดยเครือข่ายวิจัยแผนที่จีโนม (The cancer Genomic Atlas (TCGA)) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature

มะเร็งปากมดลูกนับว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยสุด ซึ่งเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งปากมดลูกราวร้อยละ 85 โครงการ TCGA ได้ลำดับยีนของมะเร็งนี้ได้ทั้งหมดและตรวจสอบลำดับยีนส่วนที่มีปัญหาในมะเร็ง 316 ชนิด
โครงการ TCGA ได้รับทุนวิจัยและบริหารโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และสถาบันวิจัยจีโนมของมนุษย์ (National Human Genome Research Institute NHGRI) ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ซึ่งการลงทุนครั้งมโหฬารในการลำดับยีนอย่างสมบูรณ์นี้จะนำไปสู่การวิจัยคันคว้าหาวิธีรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกให้ได้หนึ่งในการค้นพบคือ พบว่ายีน TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด TP53 เป็นรหัสสร้างโปรตีนที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งนั่นเอง การก่อกลายพันธุ์ทำให้โปรตีนนี้สูญเสียหน้าที่ไป ทำให้เกิดการเจริญของเซลล์TCGA ยังได้จัดทำกลุ่มของยีนที่สามารถทำนายการอยู่รอดของคนไข้ได้ คือ พบรูปแบบของยีน 108 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุสั้นและ 85 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุยืน สำหรับผู้ที่มีกลุ่มยีนที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุสั้น มีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่มียีนนี้ 23% การรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งปากมดลูกคือ 31% ซึ่งหมายความว่า 69% ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปี 2016 จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาวิธีพิชิตโรคนี้ให้ได้

?

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
SOD1 gene cause of ALS motor neuron damage PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 07:55 น.

พบยีนต้นเหตุ ALS นักวิจัยเริ่มเห็นทางรักษา

เอเยนซี/เอเอฟพี -ทีมวิจัยร่วมอังกฤษ-ออสเตรเลีย พบดีเอ็นเอต้นเหตุโรคทางระบบประสาทเอแอลเอส เตรียมหาหนทางรักษาผู้ป่วยให้พ้นทุกข์ เผยยีนผิดปกติสร้างสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน และอัมพาตในที่สุด
นักวิทยาศาสตร์รายงานผลการค้นพบยีนผิดปกติที่เป็นสาเหตุให้เซลล์ประสาทสั่งการถูกทำลายและเป็นผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงในวารสารไซน์ (Science)?ซึ่งยีนดังกล่าวทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นผลให้ผู้ป่วยค่อยๆ ไร้เรี่ยวแรงและเป็นอัมพาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด
คริส ชอว์ (Chris Shaw) นักวิจัยของสถาบันจิตเวชศาสตร์ (Institute of Psychiatry) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หัวหน้าคณะวิจัยเปิดเผยว่า?พวกเขาพบยีนกลายพันธุ์ในผู้ป่วยที่ส่งผลให้ร่างกายสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นพิษและมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron cell) ที่ทำให้เกิดโรคระบบประสาทสั่งการเสื่อม หรือเอแอลเอส?(amyotrophic lateral sclerosis: ALS)?และเป็นผลให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง จนกระทั่งร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือเคลื่อนไหวใดๆ ได้ แม้แต่หายใจก็ทำได้ยาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:53 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3
ลิขสิทธิ์ © 2021 thaibdlab.com/info. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links: